Kategorie

  b2b@jablotech.pl  +48 61 847 80 24

Moduły radiowe

Product
[ JA-111R ]

Moduł komunikacji radiowej JA-111R, BUS JABLOTRON

JA-111R moduł radiowy bez obudowy, przystosowany do instalacji w obudowie centrali sterującej. Przeznaczony jest do systemów mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Moduł odpowiada za dwukierunkową komunikację radiową centrali sterującej z urządzeniami bezprzewodowymi serii JABLOTRON 100. Instalując moduł w obudowę PLV-JA-111R można go podłączyć do systemu w dowolnym magistrali BUS. Centrala obsługuje do 3 modułów JA-111R zapewniając optymalny zasięg sygnału radiowego. W celu zwiększenia odległości komunikacji radiowej lub poprawienia jej niezawodności moduł JA-111R może zostać dodatkowo wyposażony w antenę zewnętrzną AN-868-2PIN. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą. Zakres częstotliwości: 868.1 MHz.

Product
[ JA-110R 80 ]

Moduł radiowy JA-110R 80 JABLOTRON

JA-100R 80 Moduł radiowy przeznaczony do komunikacji central sterujących serii JABLOTRON 100 z jednokierunkowymi urządzeniami bezprzewodowymi systemu serii JABLOTRON 80 Oasis.

Product
[ JA-111R 80 ]

Moduł radiowy JA-111R 80 do komunikacji z urządzeniami serii JA-80 (868MHz) JABLOTRON

JA-111R 80 moduł radiowy podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do systemów mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Moduł odpowiada za jednokierunkową komunikację radiową central sterujących serii JABLOTRON 100 z urządzeniami radiowymi serii JABLOTRON 80. Może być zainstalowany obok centrali sterującej (wykorzystując złącze RJ) lub podłączony w dowolnym punkcie do magistrali BUS. Centrala obsługuje tylko jeden moduł JA-100 80 ale można do niej podłączyć równocześnie jeszcze dwa moduły JA-111R co umożliwia rozbudowę systemu o bezprzewodowe urządzenia serii JABLOTRON 100. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.