Kategorie

  b2b@jablotech.pl  +48 61 847 80 24

Komponenty rozszerzające

Product
[ JA-118M ]

Ekspander 8 wejść analogowych JA-118M, BUS JABLOTRON

JA-118M moduł 8 wejść analogowych podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Moduł umożliwia podłączenie do systemów JABLOTRON 100, ośmiu analogowych czujek otwarcia (kontaktronów). Parametry programowe każdego z wejść można ustawić indywidualnie. Parametry linii kablowej dla każdego z wejść można ustawić jako EOL, NO lub NC. Zalecane obudowy montażowe w przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń JA-190PL lub JA-194PL. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje osiem adresów w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
[ JA-121T ]

Konwerter RS-485 JA-121T, komunikaty ASCII, BUS JABLOTRON

JA-121T konwerter magistrali JABLOTRON 100 na RS-485 podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczona jest do systemów mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Stosuje się go w przypadku integracji central sterujących serii JABLOTRON 100 z innymi systemami instalacji budynkowych komunikujących się wykorzystując system kodowania ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Dwukierunkowa transmisja danych. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i nie zajmuje adresu w centrali sterującej.

Product
[ JA-116H ]

Moduł 16 wejść analogowych JA-116H, BUS JABLOTRON

JA-116H moduł 16 wejść analogowych podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Umożliwia podłączenie do systemów JABLOTRON 100 szesnastu czujek z wyjściem analogowym. Parametry programowe każdego z wejść można ustawić indywidualnie. Parametry linii kablowej dla każdego z wejść można ustawić jako EOL, 2×EOL, NO lub NC. Czujki mogą być zasilane z jednego z 4 wyjść zasilających modułu, ale ich łączne obciążenie nie powinno przekroczyć 400mA. Zalecane obudowy montażowe w przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń JA-194PL. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje szesnaście adresów w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
[ JA-114HN ]

Moduł JA-114HN 4 wejścia/4 wyjścia analogowych, BUS JABLOTRON

JA-114HN moduł 4 wejść analogowych i czterech wyjść przekaźnikowych podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Umożliwia podłączenie do systemów JABLOTRON 100 analogowych. Cztery wejścia parametry programowe każdego z wejść można ustawić indywidualnie. Parametry linii kablowej dla każdego z wejść można ustawić jako 2EOL, EOL. Cztery wyjścia przekaźnikowe wykorzystywane głównie w automatyce budynkowej o dopuszczalnym obciążeniu 500mA/38V. Dodatkowo moduł jest wyposażony w wyjście zasilania z zabezpieczeniem elektronicznym, łączne obciążenie wyjścia zasilającego nie powinno przekroczyć 200mA. Zalecane obudowy montażowe w przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń JA-190PL lub JA-194PL. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje cztery adresy w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
[ JA-111R ]

Moduł komunikacji radiowej JA-111R, BUS JABLOTRON

JA-111R moduł radiowy bez obudowy, przystosowany do instalacji w obudowie centrali sterującej. Przeznaczony jest do systemów mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Moduł odpowiada za dwukierunkową komunikację radiową centrali sterującej z urządzeniami bezprzewodowymi serii JABLOTRON 100. Instalując moduł w obudowę PLV-JA-111R można go podłączyć do systemu w dowolnym magistrali BUS. Centrala obsługuje do 3 modułów JA-111R zapewniając optymalny zasięg sygnału radiowego. W celu zwiększenia odległości komunikacji radiowej lub poprawienia jej niezawodności moduł JA-111R może zostać dodatkowo wyposażony w antenę zewnętrzną AN-868-2PIN. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą. Zakres częstotliwości: 868.1 MHz.

Product
[ JA-190Y ]

Moduł komunikatora GSM JA-190Y JABLOTRON

JA-190Y moduł komunikatora GSM dla central sterujących JA-100K i JA-100KR. Jest elementem zapasowego toru łączności dla komunikatora LAN który jest elementem standardowego wyposażenia central sterujących JA-100K i JA-100KR. Wspomaga niezawodność transmisji danych do aplikacji MyJablotron i SMA. Może być wykorzystywany do powiadamiania głosowego użytkowników systemu. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i nie zajmuje adresu w centrali sterującej.

Product
[ JA-192Y ]

Moduł komunikatora GSM JA-192Y JABLOTRON

JA-192Y moduł komunikatora GSM dla central sterujących JA-103K i JA-107K. Jest elementem zapasowego toru łączności dla komunikatora LAN, który jest elementem standardowego wyposażenia central sterujących JA-103K i JA-107K. Wspomaga niezawodność transmisji danych do aplikacji MyJablotron i SMA. Może być wykorzystywany do powiadamiania głosowego użytkowników systemu. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i nie zajmuje adresu w centrali sterującej.

Product
[ JA-190X ]

Moduł komunikatora PSTN JA-190X JABLOTRON

JA-190X moduł dodatkowego komunikatora telefonicznego dla central sterujących serii JABLOTRON 100. Jest elementem zapasowego toru łączności dla komunikatorów LAN i GSM. Umożliwia komunikację centrali sterującej z stacjami monitorowania wykorzystując łącza PSTN i protokół CID oraz do powiadomienia głosowego użytkowników systemu. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i nie zajmuje adresu w centrali sterującej.

Product
[ JA-111H TRB ]

Moduł podłączenia czujki analogowej JA-111H TRB, BUS JABLOTRON

JA-111H TRB moduł "czujki analogowej" podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Wykorzystywany do podłączania dowolnego urządzenia z wyjściem kontaktowym lub impulsowym do magistrali systemu JABLOTRON 100, które będzie identyfikowane w systemie jako czujka. Podłączane urządzenia mogą być zasilane bezpośrednio z magistrali BUS, jeżeli parametry zasilania nie przekraczają 50mA/12V. Małe rozmiary modułu umożliwiają jego instalacje w obudowie podłączanego urządzenia. Najczęściej wykorzystywany do podłączenia czujek analogowych lub urządzeń wykorzystywanych w automatyce budynkowej takich jak czujka zmierzchu, wilgotności, deszczu itp. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
[ JA-110M ]

Moduł podłączenia czujki otwarcia JA-110M - 2 wejścia analogowe, BUS JABLOTRON

JA-110M moduł do podłączenia analogowych czujek otwarcia, podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w obiektach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Posiada dwa niezależne wejścia, do których można podłączyć kontaktrony przewodowe lub inny detektor z wyjściem NC/NO. Każde z wejść identyfikowane i programowane jest niezależnie. Wejścia można parametryzować (kontrola linii) jako EOL lub jako nieparametryzowane linie typu NO lub NC. Urządzenie jest elementem adresowalnym systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje dwa adresy w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
[ JA-111H-AD TRB ]

Moduł podłączenia sterownika JA-111H-AD TRB, BUS JABLOTRON

JA-111H-AD TRB moduł "sterownika" podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w systemach mieszkalnych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Wykorzystywany do podłączania dowolnego urządzenia sterującego z wyjściem kontaktowym lub impulsowym do magistrali Bus systemu JABLOTRON 100, które będzie identyfikowane w systemie jako sterownik (klawiatura/pilot). Podłączane urządzenia mogą być zasilane bezpośredni z magistrali, jeżeli parametry zasilania nie przekraczają 50mA/12V. Małe rozmiary modułu umożliwiają jego instalacje w obudowie podłączanego urządzenia. JA-111H-AD TRB może być wykorzystywany do podłączenia czytników linii papilarnych z wyjściem analogowym lub urządzeń sterujących z grupy automatyki budynkowej. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
[ JA-110R 80 ]

Moduł radiowy JA-110R 80 JABLOTRON

JA-100R 80 Moduł radiowy przeznaczony do komunikacji central sterujących serii JABLOTRON 100 z jednokierunkowymi urządzeniami bezprzewodowymi systemu serii JABLOTRON 80 Oasis.

Product
[ JA-111R 80 ]

Moduł radiowy JA-111R 80 do komunikacji z urządzeniami serii JA-80 (868MHz) JABLOTRON

JA-111R 80 moduł radiowy podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do systemów mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Moduł odpowiada za jednokierunkową komunikację radiową central sterujących serii JABLOTRON 100 z urządzeniami radiowymi serii JABLOTRON 80. Może być zainstalowany obok centrali sterującej (wykorzystując złącze RJ) lub podłączony w dowolnym punkcie do magistrali BUS. Centrala obsługuje tylko jeden moduł JA-100 80 ale można do niej podłączyć równocześnie jeszcze dwa moduły JA-111R co umożliwia rozbudowę systemu o bezprzewodowe urządzenia serii JABLOTRON 100. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
[ JA-110T ]

Moduł separatora magistrali JA-110T BUS JABLOTRON

JA-110T moduł separatora podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony do wykorzystania w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Zapewnienia izolację galwaniczną poszczególnych odcinków magistrali oraz poprawienia charakterystykę sygnału cyfrowego BUS. Montaż w puszce JA-190PL. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i nie zajmuje adresu w centrali sterującej.

Product
[ JA-150R ]

Repeater sygnału do urządzeń bezprzewodowych JA-150R (868MHz) JABLOTRON

JA-150R repeater sygnału urządzeń bezprzewodowych serii JABLOTRON 100. Stosowany w celu zwiększenia odległości i niezawodności komunikacji jednokierunkowych urządzeń radiowych z modułami JA-111R lub JA-110R. Obsługuje następujące urządzenia peryferyjne: czujki serii JA-15x, czujki serii JA-18x, piloty JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J, moduły PG JA-150N, JA-151N. Urządzenie jest zasilane z sieci 230V i dodatkowo może być wyposażone w baterię typu BAT-4V8. W celu zwiększenia odległości komunikacji radiowej lub poprawienia jej niezawodności moduł JA-150R może zostać dodatkowo wyposażony w antenę zewnętrzną AN-868. Gwarantowany zasięg komunikacji radiowej 300m w przestrzeni otwartej. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w centrali sterującej. Poziom zasilania i stopień naładowania baterii urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą. Cena bez baterii [BAT-4V8 x 1 szt.]

Product
[ JA-120Z ]

Wzmacniacz magistrali BUS JA-120Z do systemów JABLOTRON 100 JABLOTRON

JA-120Z wzmacniacz magistrali BUS . Przeznaczony jest do systemów mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Stosowany w przypadku długich odcinków szyny BUS (powyżej 500m) wykorzystywany do podniesienia poziomu napięcia zasilania, poprawienia charakterystyki sygnału cyfrowego i izolacji galwanicznej poszczególnych odcinków magistrali BUS. Dwa niezależne zaciski szyny BUS z możliwością obciążenia maks. 2A., Umożliwia przedłużenie magistrali BUS o kolejne 500m. Zalecana obudowa PLV-CP-L. Cena bez obudowy i akumulatora 12V. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i nie zajmuje adresu w centrali sterującej.