biuro@jablotech.pl  +48 61 847 80 24 +48 512 909 666
  Rejestracja     Logowanie

Komponenty JABLOTRON

Product
JA-118M

Ekspander 8 wejść analogowych JA-118M, BUS JABLOTRON

JA-118M moduł 8 wejść analogowych podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Moduł umożliwia podłączenie do systemów JABLOTRON 100, ośmiu analogowych czujek otwarcia (kontaktronów). Parametry programowe każdego z wejść można ustawić indywidualnie. Parametry linii kablowej dla każdego z wejść można ustawić jako EOL, NO lub NC. Zalecane obudowy montażowe w przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń JA-190PL lub JA-194PL. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje osiem adresów w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
JA-121T

Konwerter RS-485 JA-121T, komunikaty ASCII, BUS JABLOTRON

Moduł umożliwiający 2-kierunkową transmisję sygnałów magistrali JABLOTRON 100 oraz JABLOTRON 100+ do linii szeregowej RS-485 na potrzeby innych systemów.

Product
JA-116H

Moduł 16 wejść analogowych JA-116H, BUS JABLOTRON

JA-116H moduł 16 wejść analogowych podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Umożliwia podłączenie do systemów JABLOTRON 100 szesnastu czujek z wyjściem analogowym. Parametry programowe każdego z wejść można ustawić indywidualnie. Parametry linii kablowej dla każdego z wejść można ustawić jako EOL, 2×EOL, NO lub NC. Czujki mogą być zasilane z jednego z 4 wyjść zasilających modułu, ale ich łączne obciążenie nie powinno przekroczyć 400mA. Zalecane obudowy montażowe w przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń JA-194PL. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje szesnaście adresów w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
JA-114HN

Moduł JA-114HN 4 wejścia/4 wyjścia analogowych, BUS JABLOTRON

JA-114HN moduł 4 wejść analogowych i czterech wyjść przekaźnikowych podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Umożliwia podłączenie do systemów JABLOTRON 100 analogowych. Cztery wejścia parametry programowe każdego z wejść można ustawić indywidualnie. Parametry linii kablowej dla każdego z wejść można ustawić jako 2EOL, EOL. Cztery wyjścia przekaźnikowe wykorzystywane głównie w automatyce budynkowej o dopuszczalnym obciążeniu 500mA/38V. Dodatkowo moduł jest wyposażony w wyjście zasilania z zabezpieczeniem elektronicznym, łączne obciążenie wyjścia zasilającego nie powinno przekroczyć 200mA. Zalecane obudowy montażowe w przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń JA-190PL lub JA-194PL. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje cztery adresy w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
JA-111R

Moduł komunikacji radiowej JA-111R, BUS JABLOTRON

Moduł radiowy służy do podłączania urządzeń bezprzewodowych do systemu bezpieczeństwa. Dedykowany jest do systemów mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Moduł odpowiada za dwukierunkową komunikację radiową centrali sterującej z urządzeniami bezprzewodowymi serii JABLOTRON 100. Dzięki temu rozwiązaniu magistrala nie jest konieczna, a instalacja może być całkowicie bezprzewodowa.

Product
JA-190Y

Moduł komunikatora GSM JA-190Y JABLOTRON

Moduł służy do komunikacji z systemem bezpieczeństwa, sterowania nim, przesyłania głosowych lub tekstowych komunikatów z centrali do użytkownika lub Stacji Monitorowania Alarmów.

Product
JA-192Y

Moduł komunikatora GSM JA-192Y JABLOTRON

Moduł służy do komunikacji z systemem bezpieczeństwa, sterowania nim, przesyłania głosowych lub tekstowych komunikatów z centrali do użytkownika lub Stacji Monitorowania Alarmów.

Product
JA-194Y LTE

Moduł komunikatora GSM LTE JA-194Y JABLOTRON

Moduł służy do komunikacji z systemem bezpieczeństwa, sterowania nim, przesyłania głosowych lub tekstowych komunikatów z centrali do użytkownika lub Stacji Monitorowania Alarmów.

Product
JA-190X

Moduł komunikatora PSTN JA-190X JABLOTRON

Moduł służy do komunikacji z systemem bezpieczeństwa, sterowania nim, przesyłania komunikatów głosowych lub tekstowych z centrali do użytkownika lub Stacji Monitorowania Alarmów.

Product
JA-111H TRB

Moduł podłączenia czujki analogowej JA-111H TRB, BUS JABLOTRON

JA-111H TRB moduł "czujki analogowej" podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Wykorzystywany do podłączania dowolnego urządzenia z wyjściem kontaktowym lub impulsowym do magistrali systemu JABLOTRON 100, które będzie identyfikowane w systemie jako czujka. Podłączane urządzenia mogą być zasilane bezpośrednio z magistrali BUS, jeżeli parametry zasilania nie przekraczają 50mA/12V. Małe rozmiary modułu umożliwiają jego instalacje w obudowie podłączanego urządzenia. Najczęściej wykorzystywany do podłączenia czujek analogowych lub urządzeń wykorzystywanych w automatyce budynkowej takich jak czujka zmierzchu, wilgotności, deszczu itp. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
JA-110M

Moduł podłączenia czujki otwarcia JA-110M - 2 wejścia analogowe, BUS JABLOTRON

JA-110M moduł do podłączenia analogowych czujek otwarcia, podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w obiektach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Posiada dwa niezależne wejścia, do których można podłączyć kontaktrony przewodowe lub inny detektor z wyjściem NC/NO. Każde z wejść identyfikowane i programowane jest niezależnie. Wejścia można parametryzować (kontrola linii) jako EOL lub jako nieparametryzowane linie typu NO lub NC. Urządzenie jest elementem adresowalnym systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje dwa adresy w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
JA-111H-AD TRB

Moduł podłączenia sterownika JA-111H-AD TRB, BUS JABLOTRON

JA-111H-AD TRB moduł "sterownika" podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony jest do instalacji w systemach mieszkalnych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Wykorzystywany do podłączania dowolnego urządzenia sterującego z wyjściem kontaktowym lub impulsowym do magistrali Bus systemu JABLOTRON 100, które będzie identyfikowane w systemie jako sterownik (klawiatura/pilot). Podłączane urządzenia mogą być zasilane bezpośredni z magistrali, jeżeli parametry zasilania nie przekraczają 50mA/12V. Małe rozmiary modułu umożliwiają jego instalacje w obudowie podłączanego urządzenia. JA-111H-AD TRB może być wykorzystywany do podłączenia czytników linii papilarnych z wyjściem analogowym lub urządzeń sterujących z grupy automatyki budynkowej. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w centrali sterującej. Poziom zasilania urządzenia nadzorowany jest przez centralę sterującą.

Product
JA-110R 80

Moduł radiowy JA-110R 80 JABLOTRON

JA-100R 80 Moduł radiowy przeznaczony do komunikacji central sterujących serii JABLOTRON 100 z jednokierunkowymi urządzeniami bezprzewodowymi systemu serii JABLOTRON 80 Oasis.

Product
JA-111R 80

Moduł radiowy JA-111R 80 do komunikacji z urządzeniami serii JA-80 (868MHz) JABLOTRON

Moduł radiowy służy do podłączania urządzeń bezprzewodowych do systemu bezpieczeństwa. Dedykowany jest do systemów mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Moduł odpowiada za dwukierunkową komunikację radiową centrali sterującej z urządzeniami bezprzewodowymi serii JABLOTRON 100 oraz JABLOTRON 100+, dzięki temu instalacja może być całkowicie bezprzewodowa.

Product
JA-110T

Moduł separatora magistrali JA-110T BUS JABLOTRON

JA-110T moduł separatora podłączany do magistrali cyfrowej BUS. Przeznaczony do wykorzystania w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Zapewnienia izolację galwaniczną poszczególnych odcinków magistrali oraz poprawienia charakterystykę sygnału cyfrowego BUS. Montaż w puszce JA-190PL. Urządzenie jest elementem systemu serii JABLOTRON 100 i nie zajmuje adresu w centrali sterującej.

Product
JA-150R

Repeater sygnału do urządzeń bezprzewodowych JA-150R (868MHz) JABLOTRON

Wzmacniacz sygnału radiowego przeznaczony jest do przedłużania odległości komunikacji bezprzewodowej pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi a centralą i zwiększania niezawodności komunikacji w dużych instalacjach. Wzmacnia sygnał wszystkich urządzeń jednokierunkowych serii JABLOTRON 100.

Product
JA-120Z

Wzmacniacz magistrali BUS JA-120Z do systemów JABLOTRON 100 JABLOTRON

Wzmacniacz magistrali przeznaczony jest do systemów mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Stosowany w przypadku długich odcinków szyny BUS (powyżej 500m) - wykorzystywany do podniesienia poziomu napięcia zasilania, poprawienia charakterystyki sygnału cyfrowego i izolacji galwanicznej poszczególnych odcinków magistrali. Współpracuje z systemami serii JABLOTRON 100 oraz JABLOTRON 100+.

Product
DE06-12

Zasilacz uniwersalny 12V/05A DE06-12 JABLOTRON

DE06-12 zasilacz uniwersalny. Przeznaczony do instalacji w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Może być wykorzystywany do zasilenia bezprzewodowych klawiatur w systemach serii JABLOTRON 100 i innych urządzeń nie wymagających podtrzymania bateryjnego w przypadku utraty sieci 230V. Parametry elektryczne zasilacza 12V/05A. Może być montowany w podtynkowych puszkach elektrycznych lub obudowach natynkowych. Zalecane obudowy montażowe w przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń to JA-190PL lub 194PL.

Product
LT-089.06

Zasilacz uniwersalny 12V/05A LT-089.06 JABLOTRON

LT-089.06 zasilacz uniwersalny z wtyczką do gniazda 230V. Może być wykorzystywany do zasilenia bezprzewodowych klawiatur w systemach serii JABLOTRON 100 i innych urządzeń nie wymagających podtrzymania bateryjnego w przypadku utraty sieci 230V. Parametry elektryczne zasilacza 12V/1A.

Product
BP12-18

Zasilacz uniwersalny 13.5V/2A BP12-18 JABLOTRON

BP12-18 zasilacz uniwersalny. Przeznaczony do instalacji w systemach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Wykorzystywany do zasilania urządzeń systemów alarmowych, systemów CCTV, automatyki budynkowej itp. Przystosowany do współpracy z akumulatorami rezerwowymi do 26Ah. Parametry elektryczne zasilacza 13,5V/2A. Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia 12V to 3A. Zalecana obudowa montażowa PLV-CP-L z miejscem na akumulator 18Ah.