Kategorie

  b2b@jablotech.pl  +48 61 847 80 24

Przewody

Product
[ RJ45/0.25-KK/B ]

Patchcord RJ45/0.25-KK/B 0.25m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/0.25-KK/W ]

Patchcord RJ45/0.25-KK/W 0.25m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/0.25-PK/B ]

Patchcord RJ45/0.25-PK/B 0.25m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/0.25-PK/W ]

Patchcord RJ45/0.25-PK/W 0.25m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/0.2-BLACK ]

Patchcord RJ45/0.2-BLACK 0.2m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/0.2-BLUE ]

Patchcord RJ45/0.2-BLUE 0.2m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk ; Kolor: Niebieski

Product
[ RJ45/0.2-GREEN ]

Patchcord RJ45/0.2-GREEN 0.2m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk ; Kolor: Zielony ;

Product
[ RJ45/0.2-GREY ]

Patchcord RJ45/0.2-GREY 0.2m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk ; Kolor: Szary ;

Product
[ RJ45/0.2-RED ]

Patchcord RJ45/0.2-RED 0.2m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Czerwony ;

Product
[ RJ45/0.2-YELLOW ]

Patchcord RJ45/0.2-YELLOW 0.2m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk ; Kolor: Żółty ;

Product
[ RJ45/0.5-BLACK ]

Patchcord RJ45/0.5-BLACK 0.5m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/0.5-BLUE ]

Patchcord RJ45/0.5-BLUE 0.5m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Niebieski ;

Product
[ RJ45/0.5-GREEN ]

Patchcord RJ45/0.5-GREEN 0.5m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Zielony ;

Product
[ RJ45/0.5-GREY ]

Patchcord RJ45/0.5-GREY 0.5m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Szary ;

Product
[ RJ45/0.5-KK/B ]

Patchcord RJ45/0.5-KK/B 0.50m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/0.5-KK/W ]

Patchcord RJ45/0.5-KK/W 0.50m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/0.5-PK/B ]

Patchcord RJ45/0.5-PK/B 0.50m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/0.5-PK/W ]

Patchcord RJ45/0.5-PK/W 0.50m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/0.5-RED ]

Patchcord RJ45/0.5-RED 0.5m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Czerwony ;

Product
[ RJ45/0.5-YELLOW ]

Patchcord RJ45/0.5-YELLOW 0.5m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Żółty ;

Product
[ RJ45/1.0-GREY ]

Patchcord RJ45/1.0-GREY 1.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ45 Wtyk / RJ45 Wtyk ; Kolor: Szary ;

Product
[ RJ45/1.0-KK/B ]

Patchcord RJ45/1.0-KK/B 1.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/1.0-KK/W ]

Patchcord RJ45/1.0-KK/W 1.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/1.0-PK/B ]

Patchcord RJ45/1.0-PK/B 1.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/1.0-PK/W ]

Patchcord RJ45/1.0-PK/W 1.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/1.8-BLACK ]

Patchcord RJ45/1.8-BLACK 1.8m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/1.8-BLUE ]

Patchcord RJ45/1.8-BLUE 1.8m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Niebieski ;

Product
[ RJ45/1.8-GREEN ]

Patchcord RJ45/1.8-GREEN 1.8m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Zielony ;

Product
[ RJ45/1.8-GREY ]

Patchcord RJ45/1.8-GREY 1.8m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Szary ;

Product
[ RJ45/1.8-RED ]

Patchcord RJ45/1.8-RED 1.8m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Czerwony ;

Product
[ RJ45/1.8-YELLOW ]

Patchcord RJ45/1.8-YELLOW 1.8m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Żółty ;

Product
[ RJ45/10-GREY ]

Patchcord RJ45/10-GREY 10m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk ; Kolor: Szary ;

Product
[ RJ45/10-KK/B ]

Patchcord RJ45/10-KK/B 10m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny

Product
[ RJ45/10-KK/W ]

Patchcord RJ45/10-KK/W 10m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/10-PK/B ]

Patchcord RJ45/10-PK/B 10m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/10-PK/W ]

Patchcord RJ45/10-PK/W 10m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/15-GREY ]

Patchcord RJ45/15-GREY 15m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk ; Kolor: Szary

Product
[ RJ45/15-KK/B ]

Patchcord RJ45/15-KK/B 15m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/15-KK/W ]

Patchcord RJ45/15-KK/W 15m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/15-PK/B ]

Patchcord RJ45/15-PK/B 15m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/15-PK/W ]

Patchcord RJ45/15-PK/W 15m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/2.0-KK/B ]

Patchcord RJ45/2.0-KK/B 2.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/2.0-KK/W ]

Patchcord RJ45/2.0-KK/W 2.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały

Product
[ RJ45/2.0-PK/B ]

Patchcord RJ45/2.0-PK/B 2.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/2.0-PK/W ]

Patchcord RJ45/2.0-PK/W 2.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/20-GREY ]

Patchcord RJ45/20-GREY 20m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk ; Kolor: Szary ;

Product
[ RJ45/3.0-BLACK ]

Patchcord RJ45/3.0-BLACK 3.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/3.0-BLUE ]

Patchcord RJ45/3.0-BLUE 3.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Niebieski

Product
[ RJ45/3.0-GREEN ]

Patchcord RJ45/3.0-GREEN 3.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Zielony

Product
[ RJ45/3.0-GREY ]

Patchcord RJ45/3.0-GREY 3.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk ; Kolor: Szary ;

Product
[ RJ45/3.0-KK/B ]

Patchcord RJ45/3.0-KK/B 3.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/3.0-KK/W ]

Patchcord RJ45/3.0-KK/W 3.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/3.0-PK/B ]

Patchcord RJ45/3.0-PK/B 3.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;

Product
[ RJ45/3.0-PK/W ]

Patchcord RJ45/3.0-PK/W 3.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Biały ;

Product
[ RJ45/3.0-RED ]

Patchcord RJ45/3.0-RED 3.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Czerwony

Product
[ RJ45/3.0-YELLOW ]

Patchcord RJ45/3.0-YELLOW 3.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Żółty ;

Product
[ RJ45/30-GREY ]

Patchcord RJ45/30-GREY 30m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk ; Kolor: Szary

Product
[ RJ45/40-GREY ]

Patchcord RJ45/40-GREY 40m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk ; Kolor: Szary

Product
[ RJ45/5.0-GREY ]

Patchcord RJ45/5.0-GREY 5m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk ; Kolor: Szary ;

Product
[ RJ45/5.0-KK/B ]

Patchcord RJ45/5.0-KK/B 5.0m

Przewód: UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy ; Kolor: Czarny ;