biuro@jablotech.pl  +48 61 847 80 24+48 512 909 666
  Rejestracja     Logowanie

Nowe kody CID i SIA dla JABLOTRON 100

 

NOWE KODY CID ORAZ SIA DLA JABLOTRON 100

Ostatnia aktualizacja oprogramowania do central dodała nowe kody CID i SIA do komunikacji między centralami a stacjami monitorowania (ARC). Chcemy Państwa zapoznać pełną listę kodów central sterujących używanych w komunikacji z ARC.

 
 
 
 

CID

SIA

Wydarzenie PL

Kategoria raportu

1101

QA

Problem zdrowotny

Włamanie

1110

FA

Alarm przeciwpożarowy

Pożar

1118

FG

Niepotwierdzony alarm pożarowy

Pożar

1120

PA

Alarm napadowy

Panic

1130

BA

Alarm natychmiastowy 

Włamanie

1130

BA

Keybox

Raporty specjalne

1133

BA

Alarm 24H

Włamanie

1134

BA

Alarm opóźniony

Włamanie

1138

BG

Alarm niepotwierdzony

Włamanie

1144

TA

Sabotaż urządzeń peryferyjnych

Sabotaż

1151

GA

Wyciek gazu

Pożar

1154

WA

Alarm przeciwpowodziowy

Włamanie

1158

KA

Przegrzanie (zbyt wysoka temperatura)

Bez kategorii

1159

ZA

Zamrażanie (zbyt niska temperatura)

Bez kategorii

1170

UA

Raport specjalny A

Raporty specjalne

1171

UA

Raport specjalny B

Raporty specjalne

1172

UA

Raport specjalny C

Raporty specjalne

1173

UA

Raport specjalny D

Raporty specjalne

1174

UA

Nieużywany

Bez kategorii

1300

ET

Błąd  /usterka

Usterki i zdarzenia serwisowe

1301

AT

Utrata AC

Usterki i zdarzenia serwisowe

1302

YT

Niski poziom naładowania baterii centrali sterującej

Usterki i zdarzenia serwisowe

1305

RR

Restart centrali sterującej

Usterki i zdarzenia serwisowe

1306

LB

Wejście w tryb serwisowy

Usterki i zdarzenia serwisowe

1308

RE

System shutdown

Usterki i zdarzenia serwisowe

1313

YX

Zablokowany po alarmie - Reset

Bez kategorii

1314

YG

Ustawienie ARC zostało zresetowane

Bez kategorii

1344

XQ

Zakłócenia RF

Usterki i zdarzenia serwisowe

1350

YC

Zdarzenie nie zostało dostarczone do ARC

Bez kategorii

1351

YD

Kanał główny LAN- błąd

Bez kategorii

1352

YD

Kanał zapasowy GSM - błąd

Bez kategorii

1354

YS

Zdarzenie do ARC nie zostało dostarczone w ustalonym czasie

Usterki i zdarzenia serwisowe

1384

XT

Niski poziom baterii

Usterki i zdarzenia serwisowe

1389

YU

Test komunikacji -  nieudany

Usterki i zdarzenia serwisowe

1401

OP

Rozbrojenie

Uzbrajanie / rozbrajanie

1402

OG

Rozbrojony częściowo

Uzbrajanie / rozbrajanie

1406

BC

Alarm anulowany przez użytkownika

Włamanie

1407

OQ

Zdalnie rozbrojony

Uzbrajanie / rozbrajanie

1412

LF

Zdalny dostęp

Bez kategorii

1416

LS

Konfiguracja zapisana

Bez kategorii

1454

NA

Sekcja bez ruchu

Usterki i zdarzenia serwisowe

1455

CI

Nieudane uzbrojenie

Bez kategorii

1461

JA

Błędny kod

Sabotaż

1521

BL

Wyciszenie syreny

Bez kategorii

1570

EB

Obejście urządzeń peryferyjnych (wyłączone)

Bez kategorii

1572

TB

Obejście sabotażowe

Usterki i zdarzenia serwisowe

1573

BB

Aktywacja obejścia

Usterki i zdarzenia serwisowe

1574

UB

Sekcja Bypass (wyłączona)

Bez kategorii

1578

UO

Obejście usterki

Usterki i zdarzenia serwisowe

1601

RX

Test ręczny

Usterki i zdarzenia serwisowe

1602

RP

Okresowy test

Bez kategorii

1625

JT

Resetowanie czasu zegara

Bez kategorii

1661

RC

PG1 ON

Kontrola stanu PG

1662

RC

PG2 ON

Kontrola stanu PG

1663

RC

PG3 ON

Kontrola stanu PG

1664

RC

PG4 ON

Kontrola stanu PG

1665

RC

PG5 ON

Kontrola stanu PG

1666

RC

PG6 ON

Kontrola stanu PG

1667

RC

PG7 ON

Kontrola stanu PG

1668

RC

PG8 ON

Kontrola stanu PG

1669

RC

PG9 ON

Kontrola stanu PG

1670

RC

PG10 ON

Kontrola stanu PG

1671

RC

PG11 ON

Kontrola stanu PG

1672

RC

PG12 ON

Kontrola stanu PG

1673

RC

PG13 ON

Kontrola stanu PG

1674

RC

PG14 ON

Kontrola stanu PG

1675

RC

PG15 ON

Kontrola stanu PG

1676

RC

PG16 ON

Kontrola stanu PG

1677

RC

PG17 ON

Kontrola stanu PG

1678

RC

PG18 ON

Kontrola stanu PG

1679

RC

PG19 ON

Kontrola stanu PG

1680

RC

PG20 ON

Kontrola stanu PG

1681

RC

PG21 ON

Kontrola stanu PG

1682

RC

PG22 ON

Kontrola stanu PG

1683

RC

PG23 ON

Kontrola stanu PG

1684

RC

PG24 ON

Kontrola stanu PG

1685

RC

PG25 ON

Kontrola stanu PG

1686

RC

PG26 ON

Kontrola stanu PG

1687

RC

PG27 ON

Kontrola stanu PG

1688

RC

PG28 ON

Kontrola stanu PG

1689

RC

PG29 ON

Kontrola stanu PG

1690

RC

PG30 ON

Kontrola stanu PG

1691

RC

PG31 ON

Kontrola stanu PG

1692

RC

PG32 ON

Kontrola stanu PG

3101

QR

Problem zdrowotny (dezaktywacja)

Włamanie

3110

FR

Alarm pożarowy (dezaktywacja)

Pożar

3118

FH

Niepotwierdzony alarm pożarowy (dezaktywacja)

Pożar

3120

PR

Panika (dezaktywacja)               

Panika

3130

BR

Natychmiastowy alarm (dezaktywacja)         

Włamaniowy

3130

BR

Keybox (dezaktywacja)

Raport specjalny

3133

BR

Alarm 24H (dezaktywacja)           

Włamanie

3134

BR

Opóźniony alarm (dezaktywacja)               

Włamanie

3138

BH

Niepotwierdzony alarm (dezaktywacja)       

Włamanie

3144

TR

Sabotaż (dezaktywacja)

Sabotaż

3151

GR

Wyciek gazu (dezaktywacja)

Pożar

3154

WR

Alarm powodziowy (dezaktywacja)

Włamanie

3158

KH

Przegrzanie (dezaktywacja)

Bez kategorii

3159

ZH

Zamrażanie (dezaktywacja)       

Bez kategorii

3170

UR

Raporty specjalne A (dezaktywacja)

Raporty specjalne

3171

UR

Raporty specjalne B (dezaktywacja)

Raporty specjalne

3172

UR

Raporty specjalne C (dezaktywacja)

Raporty specjalne

3173

UR

Raporty specjalne D (dezaktywacja)

Raporty specjalne

3174

UR

Nieużywany

Bez kategorii

3300

ER

Błąd (dezaktywacja)

Usterki i zdarzenia serwisowe

3301

AR

Powrót zasilania AC

Usterki i zdarzenia serwisowe

3302

YR

Akumulator centrali sterującej OK

Usterki i zdarzenia serwisowe

3306

LX

Wyjście z trybu serwisowego

Usterki i zdarzenia serwisowe

3313

YZ

Odblokowany po alarmie

Usterki i zdarzenia serwisowe

3344

XH

Zakłócenia RF (dezaktywacja)

Usterki i zdarzenia serwisowe

3350

YK

Przywrócono komunikację z ARC

Bez kategorii

3351

YE

Główny kanał LAN - OK

Bez kategorii

3352

YE

Kanał zapasowy GSM - OK

Bez kategorii

3354

YL

Zdarzenie do ARC nie zostało dostarczone w ustalonym czasie(dezaktywacja)  

Usterki i zdarzenia serwisowe

3384

XR

Bateria urządzenia peryferyjnego OK

Usterki i zdarzenia serwisowe

3389

YZ

Test OK

Usterki i zdarzenia serwisowe

3401

CL

Uzbrojony

Uzbrajanie / rozbrajanie

3402

CG

Częściowo uzbrojony

Uzbrajanie / rozbrajanie

3407

CQ

Zdalnie uzbrojony

Uzbrajanie / rozbrajanie

3412

LE

Zdalny dostęp zakończony

Bez kategorii

3570

EU

Zdalnie częściowo uzbrojony

Uzbrajanie / rozbrajanie

3572

TU

End of peripheral bypass (deactivation)

Bez kategorii

3573

BU

Koniec obejścia sabotażowego

Usterki i zdarzenia serwisowe

3573

BU

Activation bypass end

Usterki i zdarzenia serwisowe

3574

UU

End of section bypass (deactivation)

Bez kategorii

3578

UP

Fault bypass (deactivation)

Usterki i zdarzenia serwisowe

3661

RO

PG1 OFF

Kontrola stanu PG

3662

RO

PG2 OFF

Kontrola stanu PG

3663

RO

PG3 OFF

Kontrola stanu PG

3664

RO

PG4 OFF

Kontrola stanu PG

3665

RO

PG5 OFF

Kontrola stanu PG

3666

RO

PG6 OFF

Kontrola stanu PG

3667

RO

PG7 OFF

Kontrola stanu PG

3668

RO

PG8 OFF

Kontrola stanu PG

3669

RO

PG9 OFF

Kontrola stanu PG

3670

RO

PG10 OFF

Kontrola stanu PG

3671

RO

PG11 OFF

Kontrola stanu PG

3672

RO

PG12 OFF

Kontrola stanu PG

3673

RO

PG13 OFF

Kontrola stanu PG

3674

RO

PG14 OFF

Kontrola stanu PG

3675

RO

PG15 OFF

Kontrola stanu PG

3676

RO

PG16 OFF

Kontrola stanu PG

3677

RO

PG17 OFF

Kontrola stanu PG

3678

RO

PG18 OFF

Kontrola stanu PG

3679

RO

PG19 OFF

Kontrola stanu PG

3680

RO

PG20 OFF

Kontrola stanu PG

3681

RO

PG21 OFF

Kontrola stanu PG

3682

RO

PG22 OFF

Kontrola stanu PG

3683

RO

PG23 OFF

Kontrola stanu PG

3684

RO

PG24 OFF

Kontrola stanu PG

3685

RO

PG25 OFF

Kontrola stanu PG

3686

RO

PG26 OFF

Kontrola stanu PG

3687

RO

PG27 OFF

Kontrola stanu PG

3688

RO

PG28 OFF

Kontrola stanu PG

3689

RO

PG29 OFF

Kontrola stanu PG

3690

RO

PG30 OFF

Kontrola stanu PG

3691

RO

PG31 OFF

Kontrola stanu PG

3692

RO

PG32 OFF

Kontrola stanu PG

6301

AT

Utrata zasilania AC dłużej niż  30 min    

Kontrola stanu PG

 

 

 

Źródła dla JABLOTRON 100⁺

 

001 – 249

Urządzenia peryferyjne (urządzenia)

251 – 850

Kody użytkowników

250

Kod serwisowy

901

Centrala sterująca

921

ARC1

922

ARC2

923

ARC3

924

ARC4

925

ARC5

911

GSM komunikator

912

LAN komunikator

914

GSM zewnętrzny komunikator

 

 

Tabela kodów PG dla JABLOTRON 100⁺

 

Nazwa

Zakres

CID - składnia

1. grupa

1 – 32 PG

Sekcja 1 + 1661 – 1692 / 3661 -3692

2. grupa

33 – 64 PG

Sekcja 2 + 1661 – 1692 / 3661 -3692

3. grupa

65 – 96 PG

Sekcja 3 + 1661 – 1692 / 3661 -3692

4. grupa

97 – 128 PG

Sekcja 2 + 1661 – 1692 / 3661 -3692

Przykład: ID obiektu 1234, 18 stała, PG ON nr. 33, to 02 grupa, 901 źródłem zdarzenia jest centrala sterująca

 = 1234 18 1 661 02 901

 
 

 

Automatyczne zdarzenia generowane przez CHMURĘ JABLOTRON na podstawie otrzymanych testów okresowych z central sterujących.

 

Tabela jest taka sama dla wszystkich urządzeń podłączonych do chmury JABLOTRON, niezależnie od typu.

 

CID

Opis zdarzenia 

Kody źródłowe, gdzie 999 oznacza CHMURĘ

9910

Utracono komunikację z centralą sterującą, żadne zdarzenie nie zostało odebrane w ciągu ostatnich 36 minut

999

9901

Odzyskano komunikację w kanale głównym IP

999

9912

Przełączenie komunikacji z głównego kanału IP na zapasowy kanał SMS

999

9921

Przełączenie komunikacji z zapasowego kanału SMS do głównego kanału IP

999

9920

Utrata komunikacji z zapasowego kanału SMS, brak zdarzenia w ciągu ostatnich 6 godzin 5 minut

999

9902

Odzyskiwanie komunikacji z zapasowym kanałem SMS

999

9913

Przełączenie komunikacji z głównego kanału IP na zapasowy kanał telefoniczny

999

9931

Przełączenie komunikacji z zapasowego kanału telefonicznego na główny kanał IP

999

9903

Odzyskanie komunikacji komunikacji z rezerwową linią telefoniczną

999

9930

Utrata komunikacji z kanału zapasowego, brak zdarzenia w ciągu 6 godzin 30 minut

999